VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 11 | Gióp 12 | Gióp 13 | Thánh Thi

Gióp 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Gióp đáp: 2 Các anh chắc thật là những người khôn sáng, Khi lìa đời đem theo luôn cả sự khôn ngoan! 3 Nhưng tôi cũng có sự thông sáng như các anh, Chẳng kém các anh đâu; Ai lại không biết những điều các anh nói? 4 Tôi đã trở thành trò cười cho bạn hữu, Dù tôi đã từng kêu cầu Đức Chúa Trời và được Ngài đáp lời! Người công bình trọn vẹn đã trở thành trò cười! 5 Người nhàn hạ khinh người gặp nạn, Người trượt chân bị đánh ngã luôn! 6 Lều trại bọn cướp phát đạt, Những kẻ khiêu khích Đức Chúa Trời sống an toàn, Đức Chúa Trời nắm giữ họ trong tay Ngài. 7 Nhưng anh hãy hỏi loài thú, chúng sẽ chỉ dạy anh, Hỏi loài chim trời, chúng sẽ kể cho anh nghe. 8 Hoặc là anh nói chuyện với đất, đất sẽ chỉ dạy anh, Với loài cá biển, chúng sẽ tỏ cho anh. 9 Có loài nào trong các loài ấy không biết Rằng tay CHÚA làm nên mọi sự này? 10 Ngài nắm trong tay sự sống của mọi sinh vật, Và hơi thở của mọi người. 11 Phải chăng tai biết phân biệt lời nói, Như miệng nếm thức ăn? 12 Sự khôn ngoan tìm thấy nơi người già, Thông sáng nơi người sống lâu. 13 Đức Chúa Trời khôn ngoan và quyền năng, Hiểu biết và thông sáng. 14 Ngài phá hủy, không ai xây dựng được, Ngài giam cầm người nào, chẳng ai có quyền giải thoát. 15 Ngài ngăn nước, sông ngòi khô hạn, Ngài cho mưa, đất đai ngập lụt. 16 Ngài có sức mạnh và sự thông hiểu, Ngài nắm quyền trên cả người lầm lạc lẫn người lừa gạt 17 Ngài dẫn các nhà cố vấn đi tù đày chân không, Khiến các quan tòa ra ngu dại. 18 Ngài tháo đai các vua, Quấn khố ngang lưng họ. 19 Ngài dẫn các thầy tế lễ đi tù đày chân không, Lật đổ những kẻ cầm quyền lâu đời. 20 Ngài tước lời nói khỏi người đáng tin cậy, Trí phán đoán khỏi các trưởng lão. 21 Ngài đổ sỉ nhục trên hàng quý tộc, Tháo đai người quyền thế. 22 Ngài bày tỏ những điều sâu nhiệm nơi tối tăm, Phơi bóng tối âm u ra ánh sáng. 23 Ngài cho các nước hưng thịnh, rồi Ngài hủy diệt chúng, Cho các dân bành trướng, rồi dẫn đi lưu đày. 24 Ngài cất trí khôn ra khỏi các trưởng tộc trong xứ, Để họ đi lang thang nơi sa mạc không lối thoát; 25 Họ quờ quạng trong tối tăm, không ánh sáng; Ngài khiến họ lảo đảo như người say.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn