VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 12 | Gióp 13 | Gióp 14 | Thánh Thi

Gióp 13

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Này, chính mắt tôi đã thấy mọi điều ấy, Tai tôi nghe và tôi hiểu. 2 Tôi cũng hiểu biết như các anh, Chẳng thua kém các anh đâu. 3 Nhưng tôi, tôi muốn thưa với Đấng Toàn Năng, Tôi ước ao tự bào chữa với Đức Chúa Trời. 4 Còn các anh, các anh tô phết lời giả dối, Hết thảy các anh là thầy lang vô dụng. 5 Phải chi các anh nín lặng, Để tỏ mình khôn ngoan! 6 Xin các anh nghe lời bào chữa tôi, Xin chú ý nghe lời biện hộ từ miệng tôi. 7 Có phải vì Đức Chúa Trời mà các anh nói điều gian dối? Có phải vì Ngài mà các anh nói điều giả trá? 8 Lẽ nào các anh thiên vị Ngài? Các anh muốn biện hộ cho Đức Chúa Trời sao? 9 Các anh có được khen thưởng khi Ngài dò xét các anh không? Các anh tưởng có thể lừa gạt Ngài như lừa gạt loài người sao? 10 Ngài chắc chắn sẽ trừng phạt các anh Nếu các anh thiên vị Ngài, dù trong nơi kín mặc lòng. 11 Các anh không khiếp sợ uy nghiêm Ngài sao? Quyền năng Ngài không làm các anh kinh hoàng sao? 12 Danh ngôn các anh vô dụng như tro, Lời biện hộ các anh dễ bẻ như đất sét. 13 Xin các anh yên lặng, mặc cho tôi nói, Hậu quả ra sao, tôi xin chịu. 14 Sao tôi lấy răng cắn thịt mình, Và nắm mạng sống mình trong tay? 15 Ngài có thể giết tôi, tôi không còn hy vọng gì nữa, Dù vậy, tôi vẫn bênh vực nếp sống tôi trước mặt Ngài. 16 Chính điều ấy cũng là sự giải cứu cho tôi, Vì kẻ vô đạo không dám đến gần Ngài. 17 Xin các anh chú ý nghe lời tôi nói, Xin lắng tai nghe lời tôi giải thích. 18 Tôi đã chuẩn bị xong lý lẽ, Tôi biết chắc tôi sẽ được trắng án. 19 Nếu có ai tranh luận thắng được tôi, Bấy giờ tôi sẽ nín lặng chờ chết. 20 Xin Chúa ban cho con hai điều thôi, Để con khỏi phải trốn tránh Ngài. 21 Xin Chúa rút tay Ngài xa khỏi con, Xin Chúa cho con thôi hoảng hồn vì sợ Ngài. 22 Bấy giờ Chúa gọi, con xin thưa, Hoặc chúa cho con nói trước, và xin Ngài đáp lời con. 23 Con đã phạm bao nhiêu tội ác và lỗi lầm? Xin cho con biết vi phạm và tội lỗi con. 24 Sao Ngài phải ẩn mặt, Xem con như kẻ thù? 25 Lẽ nào Chúa khủng bố một chiếc lá bị gió cuốn đi, Hoặc đuổi bắt một cọng rơm khô? 26 Vì Ngài kết án con phải chịu điều cay đắng, Bắt con gánh hậu quả tội ác phạm thuở ấu thơ, 27 Ngài cùm chân con lại, Canh giữ mọi nẻo đường con đi, Theo dõi các dấu chân con. 28 Trong khi con khác nào bầu da mòn, Khác nào chiếc áo bị mối ăn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn