VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 11 | Gióp 12 | Gióp 13 | Thi-thiên

Gióp 12:12

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Người già cả có sự khôn ngoan, Kẻ hưởng trường thọ được điều thông sáng.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn