VietChristian
VietChristian
svtk.net

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 11 | Gióp 12 | Gióp 13 | Thi-thiên

Gióp 12:7-11

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi, Hỏi các chim trời, thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi; 8 Hoặc nữa, hãy nói với đất, nó sẽ giảng dạy cho ngươi; Còn những cá biển sẽ thuật rõ cho ngươi biết. 9 Trong các loài này, loài nào chẳng biết Rằng tay của Đức Chúa Trời đã làm ra những vật ấy? 10 Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống, Và hơi thở của cả loài người. 11 Lỗ tai há chẳng xét lời nói, Như ổ gà nếm những thực vật sao?

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website