VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 25 | Gióp 26 | Gióp 27 | Thi-thiên

Gióp 26:7-8

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không. 8 Ngài ém nước trong các áng mây Ngài, Mà áng mây không bứt ra vì nước ấy.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn