VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 39 | Gióp 40 | Gióp 41 | Thi-thiên

Gióp 40:10-19

40 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Nầy, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi; Nó ăn cỏ như con bò. 11 Hãy xem: sức nó ở nơi lưng, Mãnh lực nó ở trong gân hông nó. 12 Nó cong đuôi nó như cây bá hương; Gân đùi nó tréo xỏ-rế. 13 Các xương nó như ống đồng, Tứ chi nó như cây sắt. 14 Nó là công việc khéo nhất của Đức Chúa Trời; Đấng dựng nên nó giao cho nó cây gươm của nó. 15 Các núi non sanh đồng cỏ cho nó ăn, Là nơi các thú đồng chơi giỡn. 16 Nó nằm ngủ dưới bông sen, Trong bụi sậy và nơi bưng. 17 Bông sen che bóng cho nó, Và cây liễu của rạch vây quanh nó. 18 Kìa, sông tràn lên dữ tợn, nhưng nó không sợ hãi gì; Dầu sông Giô-đanh bủa lên miệng nó, nó cũng ở vững vàng. 19 Ai bắt được nó trước mặt? Ai hãm nó trong lưới, rồi xoi mũi nó?

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn