VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 39 | Gióp 40 | Gióp 41 | Thánh Thi

Gióp 40

40 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán bảo Gióp: 2 Kẻ đáng bị sửa trị dám kiện tụng Đấng Toàn Năng sao? Kẻ nào dám tranh luận với Đức Chúa Trời, hãy đáp lời đi! 3 Gióp thưa với CHÚA: 4 Con không ra chi, biết thưa lại cùng Chúa thể nào? Con lấy tay che miệng, không dám nói. 5 Con đã lỡ phát biểu một hai lần rồi, Nay xin thôi, không dám nói thêm. 6 Sau đó, giữa cơn bão tố, CHÚA phán với Gióp: 7 Hãy chuẩn bị khí phách nam nhi, Ta sẽ hỏi, Và con sẽ đáp lời Ta. 8 Con dám phế bỏ việc xét xử của Ta, Lên án Ta sai để con được phần phải? 9 Con có quyền bằng Ta không? Có thể phát ra tiếng sấm như Ta không? 10 Hãy bày tỏ uy quyền và uy nghi của con, Hãy khoác vào mình vinh quang rực rỡ như chiếc áo 11 Hãy rải cơn giận dữ con xuống khắp nơi, Hãy nhìn thấy mọi kẻ kiêu ngạo và hạ nhục chúng. 12 Phải, hãy nhận ra mọi kẻ vênh vang, hạ chúng xuống, Cũng hãy chà đạp bọn ác nhân tại chỗ. 13 Hãy chôn vùi chúng trong bụi đất, Hãy nhốt kín chúng nơi tối tăm. 14 Bấy giờ, chính Ta sẽ khen con, Và nhận rằng con đủ sức thắng cuộc. 15 Hãy nhìn con quái vật biển Ta dựng nên nó như Ta đã dựng nên con; Nó ăn cỏ như bò. 16 Kìa, xem vai nó mạnh dường nào, Bắp thịt bụng nó rắn chắc làm sao! 17 Đuôi nó cứng đơ như cây bách, Gân đùi nó đan chằng chịt vào nhau. 18 Xương nó cứng như ống đồng, Chân nó như thanh sắt. 19 Nó là tạo vật hàng đầu của Đức Chúa Trời. Chỉ có Đấng dựng nên nó mới có quyền giết hại nó thôi! 20 Nó ăn cỏ cây trên núi đồi, Nơi mọi thú rừng chơi đùa. 21 Nó nằm ngủ dưới bụi gai, Núp mình giữa lau sậy, nơi đầm lầy. 22 Bụi gai phủ bóng che nó, Cây liễu dọc theo bờ khe bao quanh nó. 23 Nó không sợ dù nước sông chảy xiết như thác, Nó vẫn bình thản dù sông Giô-đanh chảy tràn qua mõm nó. 24 Có ai bịt mắt nó mà bắt nó được? Có ai bẫy được nó rồi xoi mũi dẫn đi?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn