VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 5 | Gióp 6 | Gióp 7 | Thi-thiên

Gióp 6:8

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Ôi! Chớ gì lời sở cầu tôi được thành, Và Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn