VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 5 | Gióp 6 | Gióp 7 | Thánh Thi

Gióp 6

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Gióp đáp: 2 Ôi, nếu nỗi đau buồn của tôi được đem lên bàn cân, Mọi tai họa xảy đến cho tôi đặt chung trên dĩa cân, 3 Bấy giờ chúng sẽ nặng hơn cát biển! Do đó tôi không kiềm chế được lời tôi. 4 Vì các mũi tên của Đấng Toàn Năng bắn trúng tôi, Tâm hồn tôi uống lấy nọc độc. Tôi kinh hoàng trước sự dàn trận tấn công của Đức Chúa Trời. 5 Lừa rừng nào hí vang bên đám cỏ xanh? Bò mộng nào rống lên bên đống cỏ khô? 6 Món ăn lạt lẽo sao không nêm thêm muối? Tròng trắng trứng có mùi vị gì chăng? 7 Tôi chẳng màng đụng đến thức ăn, Ăn vào tôi càng thêm bịnh hoạn. 8 Ước gì lời yêu cầu tôi được thỏa nguyện! Ước gì Đức Chúa Trời ban điều tôi mong chờ! 9 Ước gì Đức Chúa Trời bằng lòng nghiền nát tôi, Ước gì Ngài dang tay cắt đứt đời tôi! 10 Sự chết sẽ là niềm an ủi của tôi, Và tôi sẽ nhảy nhót vui mừng trong cơn đau khôn nguôi, Vì tôi không chối bỏ mạng lịnh của Đấng Thánh. 11 Tôi còn sức đâu mà chờ đợi? Cuối cùng đời tôi ra sao mà tôi phải kéo dài cuộc sống? 12 Sức tôi có phải là sức đá? Thân tôi có phải là thân đồng? 13 Thật tôi không thể tự giúp mình được, Và mọi nguồn cứu trợ đã bị đem đi xa khỏi tôi. 14 Người tuyệt vọng cần bạn bè thương xót Ngay cả khi người mất đi lòng kính sợ Đấng Toàn Năng. 15 Anh em tôi dối gạt tôi như lòng khe cạn nước, Như dòng sông nước lũ theo mùa. 16 Nước đục ngầu vì băng giá, Nước dâng cao khi tuyết tan. 17 Nước mới vừa chảy đã cạn khô, Khi trời nắng hạn, nước tan biến hết. 18 Đoàn lái buôn rẽ tách khỏi đường cái, Đi lạc sâu vào trong sa mạc và chết mất. 19 Đoàn lái buôn từ Thê-ma nhìn quanh tìm kiếm, Du khách từ Sê-ba hy vọng nơi các dòng sông, 20 Nhưng họ ngỡ ngàng vì đã tin tưởng, Đến bờ khe, họ choáng váng bàng hoàng. 21 Giờ đây, đối với tôi, các anh cũng giống như dòng sông khô hạn, Các anh thấy tai vạ rồi sợ vạ lây. 22 Tôi nào có xin các anh: "Xin bố thí cho tôi! Xin dùng tài sản các anh hối lộ thay cho tôi! 23 Xin giải cứu tôi khỏi quyền lực kẻ thù! Xin cứu chuộc tôi khỏi tay kẻ bạo tàn!" 24 Xin các anh chỉ dạy tôi, tôi sẽ nín lặng. Xin cho tôi biết tôi sai quấy chỗ nào. 25 Lời chỉ trích đúng làm đau lòng thật, Nhưng các anh chê trách tôi điều chi? 26 Các anh tưởng có thể dùng lời để chỉ dạy, Trong khi các anh xem lời nói của người tuyệt vọng như làn gió thoảng qua. 27 Lẽ nào các anh rút thăm giành trẻ mồ côi, Hoặc đem bạn đổi lấy món hàng? 28 Thôi bây giờ, tôi van xin các anh, hãy nhìn thẳng vào mặt tôi, Tôi quyết chắc tôi không nói dối. 29 Xin các anh nghĩ lại, đừng phán đoán bất công; Xin các anh xét lại, tôi vô tội hoàn toàn. 30 Lưỡi tôi có nói điều chi gian dối? Tôi không phân biệt được điều gian manh sao?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn