VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 97 | Thi-thiên 98 | Thi-thiên 99 | Châm-ngôn

Thi-thiên 98:8

98 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Nguyện các sông vỗ tay, Núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn