VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 97 | Thánh Thi 98 | Thánh Thi 99 | Châm Ngôn

Thánh Thi 98

98 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy hát cho CHÚA một bài ca mới Vì những việc diệu kỳ Ngài đã làm. Tay phải và cánh tay thánh Ngài Đã đem lại chiến thắng cho Ngài. 2 CHÚA đã bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài; Ngài đã trình bày sự công chính của Ngài trước mắt các dân. 3 Ngài nhớ đến tình yêu thương Và sự thành tín của Ngài đối với nhà Y-sơ-ra-ên. Mọi đầu cùng trái đất đều thấy Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. 4 Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA; Hãy cất lên tiếng hát và tiếng nhạc ca tụng Ngài. 5 Ca ngợi CHÚA với đàn hạc; Hãy dùng đàn hạc và giọng ca mà ca ngợi. 6 Hãy hân hoan thổi kèn và thổi tù Và trước mặt Vua, tức là CHÚA. 7 Biển cả và những vật trong đó, Thế giới và những người cư ngụ trên ấy, Hãy hân hoan reo hò. 8 Các sông, hãy vỗ tay; Các núi, hãy cùng nhau hân hoan ca hát trước mặt CHÚA; 9 Vì Ngài đến để phán xét trái đất. Ngài sẽ dùng công chính để phán xét thế gian Và công bình để xét xử các dân tộc.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn