VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 1 | Gióp 2 | Thánh Thi

Gióp 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tại xứ Út-xơ có một người tên Gióp. Ông là người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. 2 Ông có bảy con trai và ba con gái. 3 Tài sản ông gồm 7.000 cừu, 3.000 lạc đà, 500 cặp bò, và 500 lừa cái. Tôi tớ ông rất đông. Vì thế, ông là người giàu nhất ở phương Đông. 4 Các con trai ông thường thay phiên nhau đãi tiệc tại nhà riêng. Họ cũng sai mời ba chị em gái cùng dự tiệc chung với mình. 5 Sau các ngày tiệc tùng, Gióp thường sai gọi các con về làm lễ tẩy uế. Ông thức dậy sớm, dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ: "Biết đâu con cái tôi phạm tội, biết đâu chúng nguyền rủa Đức Chúa Trời trong lòng!" Gióp vẫn thường làm như vậy. 6 Một ngày kia, các thiên sứ đến chầu CHÚA. Sa-tan cùng đến với chúng. 7 CHÚA hỏi Sa-tan: "Ngươi từ đâu đến?" Sa-tan đáp lời CHÚA: "Tôi đi quan sát đây đó, qua lại khắp nơi trên địa cầu." 8 CHÚA hỏi Sa-tan: "Ngươi có để ý Gióp, tôi tớ Ta không? Khắp thế giới không ai bằng Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác." 9 Sa-tan đáp lời CHÚA: "Lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao? 10 Có phải Chúa đã dựng hàng rào bảo vệ chung quanh ông, gia đình ông, và mọi sự thuộc về ông không? Chúa chúc phước cho mọi việc ông làm, và tài sản ông lan tràn khắp đất. 11 Nhưng xin Chúa đưa tay ra hủy diệt mọi sự thuộc về ông, chắc chắn ông sẽ nguyền rủa Chúa ra mặt!" 12 CHÚA phán bảo Sa-tan: "Này, Ta giao cho ngươi mọi sự thuộc về Gióp, nhưng chính mình Gióp, ngươi đừng động đến." Vậy, Sa-tan lui ra khỏi sự hiện diện của CHÚA. 13 Một hôm, khi các con trai và con gái Gióp đang dự tiệc tại nhà người con trai trưởng, 14 một sứ giả đến báo tin cho Gióp: "Bò đang cày, và lừa cái đang ăn cỏ trong cánh đồng cạnh bên, 15 bỗng quân Sê-ba xông vào, cướp hết bò lừa, và dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông." 16 Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: "Bầy cừu và bọn chăn bị sét đánh, cháy rụi, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông." 17 Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: "Ba toán quân Canh-đê xông vào cướp hết lạc đà, và dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông." 18 Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: "Các cô, các cậu đang dự tiệc trong nhà cậu cả, 19 bỗng một cơn gió lốc từ sa mạc thổi vào, ập xuống bốn góc nhà. Nhà sập, các cô cậu chết hết, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông." 20 Gióp đứng dậy, xé áo, cạo đầu, rồi quì sấp mặt xuống đất thờ phượng Đức Chúa Trời. 21 Ông nói: "Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, Tôi cũng sẽ trần truồng trở về lòng đất. CHÚA đã ban cho, và CHÚA đã lấy lại. Danh CHÚA thật đáng chúc tụng!" 22 Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, cũng không nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn