VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 1 | Châm Ngôn 2 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Châm Ngôn của Sa-lô-môn, Con Trai Đa-vít, Vua của Y-sơ-ra-ên; 2 Để biết sự khôn ngoan và lời giáo huấn; Để hiểu những lời sáng suốt; 3 Để nhận lấy lời giáo huấn cho đời sống khôn ngoan, Công chính, công bình và bình đẳng; 4 Để ban cho người dại dột sự khôn khéo; Cho người trẻ tuổi sự hiểu biết và suy xét. 5 Nguyện người khôn ngoan sẽ nghe và tăng thêm sự học vấn; Người sáng suốt sẽ nhận được sự hướng dẫn; 6 Để hiểu châm ngôn và ngụ ngôn; Những lời của người khôn ngoan và câu đố của họ. 7 Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự hiểu biết; Kẻ ngu dại khinh bỉ sự khôn ngoan và lời giáo huấn. 8 Hỡi con ta, hãy nghe lời giáo huấn của cha con Và chớ bỏ lời dạy dỗ của mẹ con. 9 Vì ấy là vòng hoa xinh đẹp trên đầu con, Dây chuyền trang sức trên cổ con. 10 Hỡi con ta, nếu kẻ tội lỗi quyến rũ con, Chớ theo. 11 Nếu chúng nói: "Hãy đến cùng chúng ta, Hãy mai phục để làm đổ máu; Hãy rình rập để hại người vô tội cách vô cớ. 12 Như Âm Phủ, chúng ta hãy nuốt sống chúng nó, Nuốt nguyên vẹn như những kẻ xuống huyệt sâu. 13 Chúng ta sẽ lấy hết đồ quí giá, Và nhà chúng ta sẽ đầy của cướp. 14 Hãy rút thăm chia phần với chúng ta; Chúng ta sẽ có một bao tiền chung." 15 Hỡi con ta, đừng đi theo con đường của họ; Chân con hãy tránh các lối chúng nó. 16 Vì chân chúng nó chạy theo điều ác; Chúng nó vội vàng làm đổ máu. 17 Vì giăng lưới trước mắt cả bầy chim Là điều vô dụng thay; 18 Nhưng chúng nó mai phục để làm đổ máu chính chúng nó; Rình để hại chính mạng sống mình. 19 Đó là kết cuộc của tất cả những kẻ tham lợi phi nghĩa; Sự cướp bóc sẽ tước đoạt mạng sống của kẻ sở hửu nó. 20 Sự khôn ngoan kêu lớn trên đường phố; Lên tiếng giữa quảng trường; 21 Sự khôn ngoan kêu gọi nơi phố chợ nhộn nhịp; Diễn thuyết tại cổng vào trong thành phố. 22 Hỡi những kẻ dại dột, các ngươi yêu mến sự dại dột cho đến bao giờ? Những kẻ nhạo báng vui thích trong việc nhạo báng Và những kẻ ngu dại ghét sự hiểu biết cho đến khi nào? 23 Hãy trở lại khi ta quở trách; Này ta sẽ đổ thần ta trên các ngươi; Sẽ cho các ngươi biết những lời ta. 24 Vì ta đã kêu gọi nhưng các ngươi từ chối; Ta đã đưa tay ra nhưng không ai chú ý; 25 Vì các ngươi đã bỏ mọi lời khuyên của ta; Không nhận sự quở trách của ta; 26 Nên ta sẽ chê cười khi các ngươi bị tai họa; Ta sẽ chế nhạo khi sự kinh hoàng ập đến. 27 Sự kinh hoàng sẽ kéo đến như bão Và tai họa như gió lốc; Đau đớn và thống khổ ập đến trên các ngươi. 28 Bấy giờ chúng nó sẽ cầu khẩn ta nhưng ta không đáp lời; Chúng nó sẽ cố gắng tìm kiếm ta nhưng không tìm được. 29 Vì chúng nó ghét sự hiểu biết; Không chọn sự kính sợ CHÚA; 30 Không theo lời ta khuyên; Khinh bỉ mọi điều quở trách của ta; 31 Cho nên chúng sẽ phải ăn nuốt hậu quả của đường lối chúng; Và no nê với những mưu chước mình. 32 Vì sự lầm lạc giết kẻ ngây ngô; Còn sự vô tâm của kẻ ngu dại hủy diệt chính chúng nó. 33 Nhưng ai nghe ta sẽ sống an toàn Và an tâm không sợ tai họa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn