VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 103 | Thi-thiên 104 | Thi-thiên 105 | Châm-ngôn

Thi-thiên 104:30

104 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Chúa sai Thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên; Chúa làm cho mặt đất ra mới.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn