VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 103 | Thánh Thi 104 | Thánh Thi 105 | Châm Ngôn

Thánh Thi 104

104 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời tôi, Ngài thật vĩ đại thay! Ngài trang phục bằng vinh quang và oai nghiêm. 2 Ngài choàng mình bằng chiếc áo ánh sáng; Ngài căng các tầng trời ra như căng lều trại; 3 Ngài dựng cột xây cung điện trên các lớp nước; Ngài lấy mây làm xe Và bước đi trên cánh gió. 4 Ngài sai gió làm sứ giả Và lấy ngọn lửa làm tôi tớ. 5 Ngài lập đất trên các nền, Cho nên đời đời nó sẽ không lay chuyển. 6 Ngài dùng vực sâu bao bọc nó như hiếc áo; Nước được dâng cao hơn các núi. 7 Ngài quở trách, chúng phải bỏtrốn;Nghe tiếng sấm của Ngài chúng vội bỏ chạy. 8 Núi non nâng cao; Thung lũng hạ thấp, Nước chạy đến chỗ Ngài đã định cho chúng. 9 Ngài định giới hạn để nước không vượt qua, Không tràn ngập trái đất nữa. 10 Ngài làm các suối phun lên nơi thung lũng, Chảy qua giữa các đồi; 11 Chúng cung cấp nước cho tất cả thú rừng; Những con lừa hoang cũng được giải khát. 12 Chim chóc làm tổ bên các giòng suối Và cất tiếng hót trên những cành cây. 13 Từ cung điện trên cao Ngài tưới núi non; Đất đai tràn ngập hoa quả nhờ công việc Ngài. 14 Ngài làm cỏ xanh mọc lên cho súc vật, Cây cối mà loài người trồng trọt Từ đất, nơi cung cấp thực phẩm; 15 Rượu nho làm lòng người vui vẻ; Dầu ô-liu làm cho da mặt tươi sáng Và thực phẩm để tâm thần người ta mạnh mẽ. 16 Cây cối của CHÚA được tưới đầy đủ; Ấy là các cây tùng mà Ngài đã trồng tại Li-ban; 17 Trên ấy chim chóc làm tổ; Còn cò thì lấy cây thông làm chỗ ở; 18 Các núi cao là nơi ở của dê rừng;Những vách đá là chỗ trú ẩn của chuột đồng. 19 Ngài đã làm nên mặt trăng để phân định mùa; Mặt trời biết giờ nó lặn. 20 Ngài tạo nên bóng tối, ấy là đêm; Lúc ấy tất cả thú rừng đi ra. 21 Các sư tử tơ gầm thét tìm mồi; Chúng đi kiếm mồi do Đức Chúa Trời cung cấp; 22 Khi mặt trời mọc lên, Chúng nó rút về nằm trong hang; 23 Còn loài người đi ra làm việc, Họ lao động cho đến chiều tối. 24 Lạy CHÚA, công việc của Ngài nhiều biết bao! Ngài đã dùng khôn ngoan làm nên tất cả, Trái đất đầy dẫy tạo vật của Ngài. 25 Kìa là biển cả vĩ đại bao la; Đầy những vật ở trong đó, Là những sinh vật nhỏ và lớn không thể đếm được; 26 Ở đó tàu thuyền đi lại; Lê-vi-a-than mà Ngài đã tạo ra cũng đùa giỡn nơi đó. 27 Tất cả đều ngưỡng trông Ngài Để Ngài ban cho đồ ăn đúng thì. 28 Chúa ban cho chúng, Chúng nhận lấy; Ngài mở bàn tay ra, Chúng được no nê vật ngon. 29 Khi Ngài lánh mặt đi, Chúng kinh hoàng; Khi Ngài cất sinh khí đi, Chúng chết và trở về bụi đất. 30 Khi Ngài ban Thần của Ngài đến, Sinh vật được tạo nên Và Ngài làm mới lại mặt đất. 31 Nguyện vinh quang của CHÚA còn mãi mãi; Nguyện CHÚA vui vẻ về công việc Ngài. 32 Ngài nhìn trái đất, đất run rẩy; Ngài sờ đến núi non, núi bốc khói. 33 Trọn đời, tôi sẽ ca hát cho CHÚA; Suốt đời, tôi sẽ ca tụng Đức Chúa Trời tôi. 34 Nguyện sự suy tư tôi đẹp lòng Ngài Vì tôi vui mừng trong CHÚA. 35 Nguyện kẻ tội lỗi bị diệt khỏi đất Và kẻ gian ác không còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA! Ha-lê-lu-gia!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn