VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 107 | Thi-thiên 108 | Thi-thiên 109 | Châm-ngôn

Thi-thiên 108:3

108 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, Hát ngợi khen Ngài trong các nước.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn