VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 107 | Thánh Thi 108 | Thánh Thi 109 | Châm Ngôn

Thánh Thi 108

108 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, lòng tôi kiên định. Tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi sẽ ca ngợi Ngài. 2 Hỡi đàn hạc và đàn lia, hãy tỉnh thức; Ta sẽ đánh thức hừng đông dậy. 3 Lạy CHÚA, Tôi sẽ cảm tạ Ngài trong các dân; Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa các nước. 4 Vì tình yêu thương của Ngài lớn hơn các tầng trời; Sự thành tín của Ngài cao đến tận các tầng mây. 5 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời, Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất. 6 Để những người yêu dấu của Ngài được giải cứu; Nguyện Ngài dùng tay phải Ngài cứu rỗi chúng tôi và đáp lời chúng tôi. 7 Từ nơi thánh của Ngài Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ hân hoan chia cắt Si-chem Và phân phối thung lũng Su-cốt. 8 Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng thuộc về ta; Ép-ra-im là mũ miện bảo vệ đầu ta Giu-đa là gậy uy quyền của ta. 9 Mô-áp là bồn tắm rửa của ta, Ta sẽ cởi dép ra trên Ê-đôm; Ta sẽ reo hò chiến thắng trên Phi-li-tin. U 10 Ai sẽ đưa tôi vào thành kiên cố? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm? 11 Lạy Đức Chúa Trời, không lẽ Ngài là đấng đã từ bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, sao Ngài không còn xông pha chiến trận cùng quân đội chúng tôi nữa? 12 Xin Chúa giúp chúng tôi chống lại kẻ thù; Vì sự cứu giúp của người phàm là vô vọng. 13 Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ chiến thắng Vì Ngài sẽ chà đạp các kẻ thù chúng tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn