VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 110 | Thi-thiên 111 | Thi-thiên 112 | Châm-ngôn

Thi-thiên 111:4

111 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn