VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 114 | Thi-thiên 115 | Thi-thiên 116 | Châm-ngôn

Thi-thiên 115:15

115 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất, Đã ban phước cho các ngươi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn