VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 114 | Thi-thiên 115 | Thi-thiên 116 | Châm-ngôn

Thi-thiên 115:3

115 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời; Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn