VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 114 | Thi-thiên 115 | Thi-thiên 116 | Châm-ngôn

Thi-thiên 115:8

115 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn