VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 115 | Thi-thiên 116 | Thi-thiên 117 | Châm-ngôn

Thi-thiên 116:10

116 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Tôi tin, nên tôi nói. Tôi đã bị buồn thảm lắm.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn