VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 115 | Thi-thiên 116 | Thi-thiên 117 | Châm-ngôn

Thi-thiên 116:12-14

116 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? 13 Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi, Mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va 14 Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, Tại trước mặt cả dân sự Ngài.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn