VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 115 | Thi-thiên 116 | Thi-thiên 117 | Châm-ngôn

Thi-thiên 116:15

116 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Sự chết của các người thánh. Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn