VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 115 | Thi-thiên 116 | Thi-thiên 117 | Châm-ngôn

Thi-thiên 116:8

116 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Mắt tôi khỏi giọt lệ, Và chân tôi khỏi vấp ngã.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn