VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 117 | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Châm-ngôn

Thi-thiên 118:22

118 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Hòn đá mà thợ xây loại ra, Đã trở nên đá đầu góc nhà.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn