VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 117 | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Châm-ngôn

Thi-thiên 118:8

118 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va Còn hơn tin cậy loài người.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn