VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 125 | Thi-thiên 126 | Thi-thiên 127 | Châm-ngôn

Thi-thiên 126:3

126 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn