VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 125 | Thánh Thi 126 | Thánh Thi 127 | Châm Ngôn

Thánh Thi 126

126 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi CHÚA phục hồi cơ đồ cho Si-ôn Chúng tôi như những người nằm mơ. 2 Bấy giờ miệng chúng tôi đầy tiếng cười, Lưỡi chúng tôi đầy tiếng hát; Bấy giờ người ta sẽ nói giữa các nước rằng: "CHÚA đã làm những việc vĩ đại cho họ." 3 CHÚA đã làm những việc vĩ đại cho chúng tôi, Chúng tôi vui mừng. 4 Lạy CHÚA, xin phục hồi cơ đồ cho chúng tôi Như những dòng suối trong sa mạc Miền Nam. 5 Những người gieo giống trong nước mắt, Sẽ gặt hái trong hân hoan. 6 Người nào vừa đi vừa khóc, mang giống ra gieo; Sẽ trở về, vác bó lúa mình trong tiếng hát vui vẻ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn