VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 126 | Thánh Thi 127 | Thánh Thi 128 | Châm Ngôn

Thánh Thi 127

127 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nếu CHÚA không xây cất nhà, Thì người ta có lao khổ để xây cất cũng vô ích. Nếu CHÚA không giữ thành, Thì người lính canh có thức canh cũng vô ích. 2 Thật vô ích cho tất cả các ngươi Là người dậy sớm, thức khuya, Lao khổ để kiếm miếng ăn. Vì Chúa cũng ban giấc ngủ cho những người Ngài yêu mến như vậy. 3 Kìa con cái là cơ nghiệp từ CHÚA ban; Bông trái từ lòng dạ là phần thưởng. 4 Các con trai sinh trong thời tuổi trẻ Khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ. 5 Phước cho người nào Có đầy chúng trong bao đựng tên mình. Người sẽ không bị hổ thẹn Khi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn