VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 126 | Thi-thiên 127 | Thi-thiên 128 | Châm-ngôn

Thi-thiên 127:3

127 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn