VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 11 | Thi-thiên 12 | Thi-thiên 13 | Châm-ngôn

Thi-thiên 12:3

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi dua nịnh, Và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo;

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn