VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 11 | Thánh Thi 12 | Thánh Thi 13 | Châm Ngôn

Thánh Thi 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, xin giải cứu chúng tôi. Vì người kính sợ Chúa không còn nữa, Và kẻ trung tín biến mất giữa vòng loài người. 2 Người ta nói dối lẫn nhau. Chúng là người hai lòng, nói bằng môi dua nịnh. 3 Nguyện CHÚA cắt hết môi dua nịnh, Lưỡi khoe khoang. 4 Tức là kẻ nói rằng: chúng ta sẽ thắng nhờ miệng lưỡi. Môi miệng là của chúng ta, ai sẽ là Chúa chúng ta? 5 Vì kẻ khốn cùng bị bóc lột, Người thiếu thốn rên siết. Chính Ta sẽ đứng dậy, CHÚA phán: Ta sẽ đặt người nơi an toàn, là nơi người mong muốn. 6 Lời CHÚA là lời trong sạch. Như bạc luyện trong lò nung bằng đất, Tinh luyện đến bảy lần. 7 Lạy CHÚA, chính Ngài canh giữ người khốn cùng. Ngài bảo vệ người khỏi thế hệ này cho đến đời đời. 8 Kẻ ác dạo quanh bốn phía. Khi điều ác được tôn cao giữa vòng loài người.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn