VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 12 | Thánh Thi 13 | Thánh Thi 14 | Châm Ngôn

Thánh Thi 13

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, Ngài hằng quên tôi cho đến bao giờ? Ngài lánh mặt tôi cho đến chừng nào? 2 Linh hồn tôi vẫn đau đớn cho đến bao giờ? Lòng tôi vẫn buồn rầu mỗi ngày? Kẻ thù vẫn được tôn cao hơn tôi cho đến chừng nào? 3 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Xin hãy xem xét, xin đáp lời tôi. Xin ban ánh sáng cho mắt tôi, Kẻo tôi phải ngủ đi trong sự chết. 4 Kẻo kẻ thù tôi sẽ nói: ta đã thắng nó! Và kẻ địch sẽ vui mừng vì tôi nghiêng ngả. 5 Nhưng tôi tin cậy nơi tình thương của Ngài. Lòng tôi vui mừng trong sự giải cứu của Ngài. 6 Tôi sẽ ca ngợi CHÚA, Vì Ngài đã ban phước dồi dào cho tôi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn