VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 11 | Thi-thiên 12 | Thi-thiên 13 | Châm-ngôn

Thi-thiên 12:3-4

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi dua nịnh, Và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo; 4 Tức là kẻ nói rằng: Nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ được thắng; Môi chúng ta thuộc về chúng ta: Ai là Chúa của chúng ta?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn