VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 133 | Thi-thiên 134 | Thi-thiên 135 | Châm-ngôn

Thi-thiên 134:2

134 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va!

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn