VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 133 | Thi-thiên 134 | Thi-thiên 135 | Châm-ngôn

Thi-thiên 134:3

134 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn