VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 138 | Thi-thiên 139 | Thi-thiên 140 | Châm-ngôn

Thi-thiên 139:16

139 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn