VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 138 | Thánh Thi 139 | Thánh Thi 140 | Châm Ngôn

Thánh Thi 139

139 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, Ngài đã xem xét Và biết tôi. 2 Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng tôi. 3 Ngài thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ; Mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc. 4 Vì trước khi lưỡi tôi nói ra một tiếng, Kìa, CHÚA đã biết tất cả rồi. 5 Ngài bao phủ tôi phía trước lẫn phía sau, Ngài đặt tay bảo vệ tôi. 6 Sự hiểu biết của Ngài thật quá diệu kỳ cho tôi; Cao quá để tôi đạt đến được. 7 Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài? 8 Nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó; Nếu tôi nằm dưới Âm Phủ, kìa, Ngài cũng có ở đó. 9 Nếu tôi cất cánh bay về phía hừng đông Hay ở nơi cực tây của biển cả; 10 Tại đó, tay Ngài cũng dẫn dắt tôi; Cánh tay phải của Ngài sẽ nắm giữ tôi. 11 Nếu tôi nói, chắc chắn bóng tối sẽ che giấu tôi, Ánh sáng sẽ trở nên đêm tối chung quanh tôi; 12 Nhưng chính bóng tối sẽ không tối đối với Ngài; Ban đêm cũng sáng như ban ngày; Bóng tối như ánh sáng đối với Ngài. 13 Vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi; Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. 14 Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ; Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, Linh hồn tôi biết rõ lắm. 15 Xương cốt tôi không giấu được Chúa Khi tôi được tạo nên trong ơi bí ẩn; Được kết thành một cách tinh vi ở nơi sâu của đất. 16 Mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi; Tất cả các ngày định cho tôi Đã được ghi vào sổ của Chúa Trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy. 17 Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa thật quí báu cho tôi thay; Số lượng chúng lớn biết bao! 18 Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy, Thì chúng nhiều hơn cát. Khi tôi thức dậy Tôi vẫn còn ở cùng Ngài. 19 Lạy Đức Chúa Trời, ước gì Ngài diệt kẻ ác, Và những kẻ khát máu lìa xa tôi; 20 Là kẻ nói điều ác nghịch Chúa; Những kẻ thù nói xấu danh Ngài. 21 Lạy CHÚA, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Và chẳng ghê tởm những kẻ chống nghịch Ngài sao? 22 Tôi hoàn toàn ghét chúng; Coi chúng như kẻ thù. 23 Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi; Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi. 24 Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng; Và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn