VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 139 | Thánh Thi 140 | Thánh Thi 141 | Châm Ngôn

Thánh Thi 140

140 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thơ Đa-vít cho Nhạc trưởng Lạy CHÚA, xin giải cứu tôi khỏi kẻ ác, Bảo vệ tôi khỏi người hung dữ; 2 Chúng âm mưu điều ác trong lòng; Suốt ngày gây chiến. 3 Chúng mài lưỡi mình nhọn như lưỡi rắn; Dưới môi chúng là nọc độc rắn hổ mang. Sê-la 4 Lạy CHÚA, xin gìn giữ tôi khỏi tay kẻ ác, Bảo vệ tôi khỏi người hung dữ; Là kẻ âm mưu gây cho tôi vấp ngã. 5 Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy hại tôi; Chúng giăng dây, bủa lưới dọc bên đường; Chúng đặt bẫy hại tôi. Sê-la 6 Tôi thưa cùng CHÚA rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi; Lạy CHÚA, xin lắng nghe lời cầu xin của tôi. 7 Lạy CHÚA, là Chúa tôi, Đấng giải cứu đầy dũng lực của tôi; Chúa che phủ đầu tôi trong ngày chiến trận. 8 Lạy CHÚA, xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ao ước; Xin chớ để âm mưu của chúng được thành; E chúng tự cao chăng. Sê-la 9 Nguyện những điều gian ác từ môi miệng những kẻ bao vây tôi Tràn ngập đầu chúng nó. 10 Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó; Nguyện chúng nó bị ném xuống vực sâu Không lên được. 11 Nguyện những kẻ miệng lưỡi hay vu cáo không được vững lập trên đất; Nguyện tai họa dồn dập săn đuổi kẻ hung dữ. 12 Tôi biết rằng CHÚA sẽ bênh vực quyền lợi cho những kẻ khốn cùng Và thi hành công bình cho những kẻ nghèo khó. 13 Chắc chắn những người công chính sẽ cảm tạ danh Chúa, Những người ngay thẳng sẽ ở trước sự hiện diện của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn