VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 138 | Thi-thiên 139 | Thi-thiên 140 | Châm-ngôn

Thi-thiên 139:23-24

139 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; 24 Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn