VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 139 | Thi-thiên 140 | Thi-thiên 141 | Châm-ngôn

Thi-thiên 140:7

140 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Hỡi Chúa Giê-hô-va, là sức lực về sự cứu rỗi tôi, Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn