VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 141 | Thi-thiên 142 | Thi-thiên 143 | Châm-ngôn

Thi-thiên 142:5

142 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài, Mà rằng: Ngài là nơi nương náu của tôi, Phần tôi trong đất kẻ sống.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn