VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 141 | Thánh Thi 142 | Thánh Thi 143 | Châm Ngôn

Thánh Thi 142

142 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thơ Đa-vít Để Dạy Dỗ Tôi cất tiếng kêu nài cùng CHÚA; Tôi cất tiếng xin CHÚA thương xót. 2 Trước mặt Chúa tôi dốc lòng than thở; Tôi bày tỏ nỗi gian nan trước mặt Ngài. 3 Khi tâm thần tôi kiệt quệ, Chúa biết đường lối tôi; Trên con đường tôi đi, Chúng nó gài bẫy hại tôi. 4 Xin Chúa nhìn qua bên phải và xem, Không ai để ý đến tôi; Tôi không còn nơi trú ẩn; Chẳng ai quan tâm đến sinh mạng tôi. 5 Lạy CHÚA, tôi kêu nài cùng Chúa; Tôi nói rằng, hính Ngài là nơi trú ẩn của tôi, Là phần sản nghiệp của tôi trên đất người sống. 6 Xin Chúa lắng nghe lời cầu xin của tôi Vì tôi qúa thất vọng; Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ áp bức tôi Vì chúng mạnh hơn tôi. 7 Xin giải cứu linh hồn tôi ra khỏi ngục tù Để tôi cảm tạ danh Chúa; Những người công chính sẽ vây quanh tôi Vì Chúa sẽ hậu đãi tôi.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn