VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 141 | Thi-thiên 142 | Thi-thiên 143 | Châm-ngôn

Thi-thiên 142:7

142 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám, Để tôi cảm tạ danh Chúa. Những người công bình sẽ vây quanh tôi, Bởi vì Chúa làm ơn cho tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn