VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 13 | Thi-thiên 14 | Thi-thiên 15 | Châm-ngôn

Thi-thiên 14:1

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn