VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 13 | Thi-thiên 14 | Thi-thiên 15 | Châm-ngôn

Thi-thiên 14:7

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ôi! chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến! Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, Thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn