VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 149 | Thi-thiên 150 | Châm-ngôn

Thi-thiên 150:1

150 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn