VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 149 | Thi-thiên 150 | Châm-ngôn

Thi-thiên 150:2

150 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn