VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 149 | Thi-thiên 150 | Châm-ngôn

Thi-thiên 150:4

150 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn